A tanácsadásról

„Tedd vagy ne tedd, de ne próbáld” (Star Wars; Yoda mester)

A pszichológiai tanácsadás vagy konzultáció, olyan (egyébként egészséges) embereknek szól, akik úgy érzik, valamilyen okból lelki harmóniájuk felborult, és szeretnének ezen változtatni, de jelenleg nem látják “belső iránytűjük” merre mutat, így az adott élethelyzetükben nem találják a helyes irányt.

Az alábbi problémákban, krízisekben segíthetek:

 • Elszakadás valakitől, akit szerettünk, pl.: válás, gyász
 • Teljesítménykrízis (iskolában, munkahelyen)
 • Tartós betegség krízise
 • Párkapcsolati problémák
 • Életmód változtatás, életvezetési problémák
 • Életközépi válság : útkeresés a 35 – 40-es életévekben
 • Erőszakos cselekmények átélésének krízise
 • A származási családról való leválás nehézségei
 • Elköteleződés, családalapítás krízise stb.

A pszichológiai tanácsadás főbb jellemzői:

Mint azt korábban már megjegyeztem, a tanácsadás alapvetően pszichésen egészséges embereknek szól, akik valamilyen nehéz élethelyzetbe kerültek és emiatt segítséget keresnek.

Attól függően, hogy a tanácsadó személyisége milyen, illetve mely irányzatot érzi magához közelállónak, többféle megközelítési módot használhat. A jelenleg alkalmazott konzultációs megközelítések legtöbbje 4 nagyobb csoportba sorolható aszerint, hogy a lelki működés mely területére helyezi a hangsúlyt:

 • a “tudat alatti folyamatokra” fókuszáló (analitikus)
 • az érzelmekre fókuszáló (affektív)
 • a gondolkodásra fókuszáló (kognitív)
 • a viselkedésre fókuszáló (behaviorista)

Több szakember ezen irányzatokat “vegyesen” alkalmazza az adott problémához igazítva. Hozzám elsősorban gondolkodást középpontba helyező technikák állnak közel, de a konzultációs folyamatban más irányzatokhoz tartozó elemeket is szívesen használok.

A tanácsadás általános menete:

 • 1.-3. találkozás: a probléma feltárása
 •  4.-5. találkozás: célkitűző megbeszélések
 • 6.-7. találkozás: a célok eléréséhez vezető lépések kidolgozása
 • 8.-13. találkozás: megvalósítás, fenntartás
 • 14.-15. találkozás: Összegzés, eredmények értékelése

Természetesen a konzultációs folyamat konkrét felépítését, ütemezését a probléma jellege, és a kliens személyisége határozza meg.