Teljesítmény az iskolában

Az iskolai teljesítményt sokféle tényező befolyásolja, amelyek összefüggéseit, és kapcsolatrendszerét az alábbi ábra mutatja:

forrás: http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/03_david_04_15/621a_tanulihallgati_teljestmnyt_befolysol_tnyezk.html

Forrás: http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/03_david_04_15/621a_tanulihallgati_teljestmnyt_befolysol_tnyezk.html

Az ábrán látható elemek közül a sorozat folytatásaként a teljesítmény fogalmával, a családi, és pszichológiai tényezőkkel kapcsolatosan fogalmazok néhány gondolatot.

Tapasztalataim szerint az iskolában az elsődleges fókusz az egyes tantárgyakban elért eredményeken van. Míg más feladatok, mint pl.: szociális készségek, az empátia fejlesztése, toleranciára nevelés, az egészséges életmódra nevelés, a kreativitás fejlesztése stb. a sorrendben hátrébb kapnak helyet. A tantárgyi osztályzat, a felméréseken elért százalékok, versenyhelyezések váltak mind, az iskola, mind a tanulók teljesítménymérésének központi elemévé. Ez a jelenség önmagában is egy speciális nyomást jelent a tanulók, a szülők, és a pedagógusok számára, megnehezítve a tanulás, ill. az iskola örömforrásként való megélését.

folyt. köv.